RAB

Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Dansk NLP Psykoterapeut Forening er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB registrere sine medlemmer, der opfylder kravene til RAB registrering.

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling skal

  1. være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
  2. være sammensat af et repræsentativt udsnit af udøvere inden for alternativ behandling, både fra registreringsansvarlige og ikke-registreringsansvarlige organisationer,
  3. være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen,
  4. bistå og inspirere Sundhedsstyrelsen i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.,
  5. være forum for gensidig orientering om nye love, regelsæt og udvikling inden for området, herunder om EU-initiativer samt om danske lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin,
  6. være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere,
  7. være idé- og initiativskabende forum for relevante udviklingsrelaterede emner inden for det alternative behandlingsområde,
  8. medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
  9. arbejde for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche samt
  10. drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen.

Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området.

Rådet skal være tværfagligt og beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier og ikke tage sig af konkrete sager og forskning.